V rámci elekromontážnych prací mě společnost oprávnění ev.č. 10474/7/03 / EZ-M, O-E2 / A vydané ve smyslu §6a / odst. 1 písm. c / zákona č. 174/1968 Sb., O státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platným znění na základě verifikace odborné způsobilosti dne 24.11.2003 k

  • montáži
  • opravám

vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem.

V rozsahu:

  • montáž el. zařízení do 1000V v objektech třídy A
  • oprava el. zařízení do 1000V v objektech třídy A
  • montáž a oprava hromosvodů v objektech třídy A

V rámci elektromontážních prací zajišťuje společnost vlastními kapacitami pomocné stavební práce.